SF Finance

Poskytovatel
flexibilního obchodního
financování

Nebaví vás čekat na své peníze?
Mějte je k dispozici ihned -
řešením je factoring.

Co je
factoring

Schéma transakcí

 1. Uzavření factoringové smlouvy
 2. Dodávka zboží/služeb
 3. Postoupení pohledávky*
 4. Financování pohledávky
 5. Inkaso pohledávky
 6. Vyrovnání pohledávky
* Proces postoupení pohledávek se řídí zákonem č. 89/2012 NOZ.

Moderní, flexibilní a rychlá forma provozního financování vhodná zejména pro výrobní a obchodní firmy.

Factoring je založený na využití externích aktiv - pohledávek.

Factoring je moderní forma provozního financování založená na využití externích aktiv společnosti – pohledávek. Využívají ji především výrobní a obchodní firmy kvůli flexibilnímu a rychlému řešení výkyvů cash-flow. Mezi finančními nástroji představuje ideální alternativu k provozním úvěrům.

Jeho podstatou je odkup krátkodobých pohledávek z obchodního styku specializovanou finanční institucí. Odkup probíhá buď s regresem nebo bez regresu vůči klientovi.

Prostřednictvím factoringu lze financovat pohledávky se splatností do 150 dnů, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Jedná se o pohledávky vzniklé z dodávek zboží nebo služeb na tzv. dodavatelský úvěr.

Funkcí factoringu je také zajištění návratnosti pohledávek. To znamená ochrana klienta před rizikem platební neschopnosti (insolvence, konkurz, likvidace), ale i před rizikem platební nevůle.

Nejčastěji se factoring používá za účelem stabilizace cash-flow nebo profinancování rychlého nárůstu obchodů.

Současně je vhodný pro zajištění rizika a je i konkurenční výhodou.

Využití factoringu

Factoring se nejčastěji používá z následujících důvodů:

 • Stabilizace cash-flow – vyrovnání časového nesouladu platebních podmínek na vstupu a na výstupu.
 • Profinancování rychlého nárůstu obchodů – factoring je charakterizován velkou flexibilitou a rychlostí rozhodování, což umožňuje klientům profinancovat zvyšující se objednávky odběratelů a také sezónní výkyvy prodejů.
 • Zajištění rizika – při obchodech například s novými odběrateli, se kterými ještě není platební zkušenost, umožňuje tzv. bezregresní factoring zajistit platební riziko tuzemských i zahraničních odběratelů.
 • Konkurenční výhoda – v rámci zvýšení konkurence­schopnosti nabízených produktů mohou klienti factoringu nabízet vedle požadované kvality, ceny a sortimentu zboží i prodloužení splatnosti faktur.

Nejste si jisti, že je factoring pro Vás to pravé řešení?

Poradíme Vám – volejte:

Přínosy factoringu

Mimobilanční charakter factoringového financování

Factoring založený na principu odkupu pohledávky zabezpečuje provozní zdroje formou tzv. zeštíhlení rozvahy a nepředstavuje úvěr, tudíž nezvyšuje cizí zdroje firmy a nezvyšuje její úvěrové zatížení.

Financování dodávek do maloobchodních řetězců

Komplikovanost financování pohledávek za řetězci je dána zejména složitostí kupních smluv a způsobem obchodování s těmito subjekty.

Disponujeme unikátními znalostmi umožňujícími flexibilní financování takových obchodů.

Financování začínajících firem

Hlavním zajišťovacím instrumentem factoringového financování jsou obchodní pohledávky.

Tento fakt umožňuje poskytovat financování i firmám bez dostatečné historie a bonity, pokud disponují kontrakty s bonitními odběrateli a kvalitním zbožím.

Financování pohledávek v rámci skupiny

Disponujeme know-how umožňujícím financovat pohledávky z dodávek mezi společnostmi, které jsou personálně nebo kapitálově propojeny.

Typy factoringu

Factoring je v praxi velice jednoduchý a účelný. SF Finance poskytuje oba dva typy factoringu.

Existují dva typy factoringu

Pro každou společnost je vhodný jiný druh financování a jiný typ factoringu.

Existuje regresní a bezregresní factoring, které se od sebe liší způsobem zajištění proti riziku platební schopnosti.

V případě bezregresního factoringu totiž riziko přechází z dodavatele na factora, tedy na SF Finance.

Zajímá vás konkrétní factoringové řešení přímo pro vaši pohledávku?

Vyplňte naši jednoduchou žádost a my se vám ozveme.

Regresní factoring

V tomto případě factor nepřebírá riziko platební schopnosti factorovaného odběratele.

V případě nezaplacení pohledávky během tzv. regresní lhůty v trvání 14 – 60 dní po její splatnosti má dodavatel povinnost vrátit poskytnuté předfinancování factorovi.

Jak to probíhá?

 • Uzavření factoringové smlouvy
 • Postoupení pohledávky na SF FINANCE
 • Financování 70-90 % nominálu faktury ve prospěch dodavatele
 • Inkaso pohledávky na účet SF FINANCE*
 • Doplatek faktury ve výši 10-30 % ve prospěch dodavatele
* V případě neinkasování pohledávky na účet SF FINANCE vracíte poskytnuté financování.

Schéma regresního factoringu

 1. Uzavření factoringové smlouvy
 2. Dodávka zboží/služeb
 3. Postoupení pohledávky*
 4. Financování pohledávky
 5. Inkaso pohledávky
 6. Vyrovnání pohledávky
* Proces postoupení pohledávek se řídí zákonem č. 89/2012 NOZ.

Bezregresní factoring

V tomto případě factor ručí za platební schopnost factorovaného odběratele, a to do výše 80 – 100% hodnoty odkoupené pohledávky.

Při nezaplacení pohledávky následuje tzv. karenční lhůta v trvání max. 365 dní po splatnosti pohledávky. Po jejím skončení factor doplácí dodavateli pohledávku do její zaručené výše a přestává účtovat úroky – realizuje se tzv. garanční platba za odběratele.

V případě inkasa pohledávky od odběratele v termínu po provedení garanční platby a ve výši jí přesahující vyplatí factor vzniklý rozdíl na účet dodavatele.

Jak to probíhá?

 • Uzavření factoringové smlouvy
 • Postoupení pohledávky na SF FINANCE
 • Financování 70-90 % nominálu faktury ve prospěch dodavatele
 • Inkaso pohledávky na účet SF FINANCE*
 • Doplatek faktury ve výši 10-30 % ve prospěch dodavatele
* V případě neinkasování pohledávky na účet SF FINANCE doplácí SF FINANCE 10-30 % faktury ve Váš prospěch.

Schéma bezregresního factoringu

 1. Uzavření factoringové smlouvy
 2. Dodávka zboží/služeb
 3. Postoupení pohledávky*
 4. Financování pohledávky
 5. Inkaso pohledávky
 6. Vyrovnání pohledávky
 7. Garanční platba
* Proces postoupení pohledávek se řídí zákonem č. 89/2012 NOZ.

Žádost o factoring

Máte zájem o předběžný návrh factoringového financování vaší pohledávky?
Pak nám prosím vyplňte několik údajů, včetně tabulky se specifikací nabízených pohledávek k odkupu, a my se vám obratem ozveme.

Vaše identifikační údaje (všechna pole jsou povinná)

Specifikace pohledávek

Odebrat pohledávku
Přidat pohledávku
Přidat / odebrat pohledávku

Výhody factoringu u SF Finance

Rychlost rozhodování

Rozhodovací kompetence jsou v rukách velmi malého týmu osob, který se schází denně a může rozhodovat v horizontu i několika hodin, max. několika dní.

Akceptace rizika

Poskytujeme financování širokému spektru obchodních i výrobních společností včetně začínajících firem bez dostatečné historie a bonity.

Podstatou factoringu je tzv. assets-based financování založené na bonitě odběratele a dodávaného produktu.

Nebankovní charakter

Akcionářské zázemí společnosti je tvořeno soukromým kapitálem a společnost nepatří do žádné bankovní skupiny.

Není tudíž vázána žádnými omezeními upravujícími financování klasickými úvěrovými nástroji.

Flexibilita & přizpůsobivost

Nemáme žádná omezení týkající se financování jednotlivých sektorů ekonomiky a přizpůsobujeme se konkrétním požadavkům na financování obchodu.

Financovat je možno jednotlivé pohledávky, ale i celé portfolio. Financujeme firmy ze všech průmyslových odvětví, obchodu, zemědělství, ale i služeb jako je autodoprava nebo stavebnictví.

O SF Finance

SF FINANCE s.r.o. je sesterskou společností firmy SWISS FORFAIT s.r.o., která se zabývá již přes 20 let financováním obchodu formou forfaitingu – odkupem střednědobých pohledávek.

Akcionářské zázemí je reprezentováno soukromým českým kapitálem.

Řadíme se mezi typické nezávislé poskytovatele nebankovního provozního financování a vyznačujeme se vysoce vstřícným a individuálním přístupem k potřebám každého klienta.

Orientujeme se zejména na podnikatele a menší až středně velké firmy s obratem do 500 milionů Kč dodávající zboží nebo služby v tuzemsku nebo do zahraničí na otevřený dodavatelský úvěr se splatností do 120 dnů.

Působíme na trzích České a Slovenské republiky a na trzích okolních států střední Evropy.

Kontakt

SF FINANCE s.r.o.

Ing. Tomáš Vogl - obchodní ředitel

Na Perštýně 362/2 - 4. patro
110 00 Praha 1 - Staré Město
Česká republika

IČ: 01420658

Společnost je zapsaná ve složce C 206184 vedené u Městského soudu v Praze.

Parkování je možné v podzemních garážích Národního divadla.
Vjezd do garáží je z ulice Ostrovní.